Afretningsgrus

Afretningsgrus er et materiale som benyttes nær der anlægges en flisebelægning. Det kan både være en terrasse, en indkørsel eller en flisegang.

Inden der bliver lagt belægningssten eller fliser skal der først opbygges en godt lag med sand og grus. Det er faktisk 3 lag som opbygges. Først bundsikringsgrus, så stabilgrus og til sidst afretningsgrus.

Efter at underlaget er opbygget af grus og sand kan der anlægges belægningen af belægningssten som herregårdssten, hollændersten, SF Sten eller andre typer af spændende sten.

Afretningsgruset kendes også som afretningssand og navnet varierer fra landsdel til landsdel.

Der anvendes typisk 3-4 cm afretningsgrus som det sidste lag inden flisebelægningen kommer på.