Grus

Grus er i dag et vigtigt kommercielt produkt, der kan opfylde mange forskellige formål.

Mange veje har en overflade af grus – specielt i befolkningstynde områder med begrænset trafik her til lands, samt i mindre ressourcestærke lande. Faktisk er der klart flere veje på verdensplan, der er belagt med grus end med beton og asfalt. Eksempelvis findes der i Rusland alene 400.000 km grusvej – nok vej til at række rundt om jorden næsten 10 gange!

Udover konstruktionen af mange veje, er grus også et vigtigt produkt, da det bruges i opskriften til beton.

En årsag til grus’ popularitet på global basis er, at produktet findes i langt de fleste egne af verden.

Store ressourcer af grus er et almindeligt geologisk fund. De kæmpestore bunker af grus forekommer som resultat af erosion samt vind og vejrs effekt på større sten, hvor disse nedslides. Floder og kraftige regnfald kan således transportere disse aflejringer, der ender i store bunker.

I områder, hvor disse aflejringer og bunker af grus ikke er nok, bruges stenbrydning og knusning af større sten, hvorfra man får grus. Der findes flere af disse store stenbrud, hvor man udvinder grus, i det sydlige England, der har store koncentrationer af diverse sten som et resultat af den sidste istid.

Disse stenbrud, der udvinder grus, som i øvrigt også findes i store mængder i Centraleuropa, kan give mange arbejdspladser til lokalområdet i en lang årrække. Efter udvinding af grus i stenbruddet er færdigt, ændres området ofte til rekreativt område som eksempelvis friluftsbad, park eller lignende.

Se mere om ordet grus i den danske ordbog.