Bundsikringssand

Bundsikringssand er et de materialer, man godt kunne frygte, at nogle ville undervurdere, men det er faktisk et af de allervigtigste. Bundsikringssand er det nederste lag, som man benytter under en belægning, hvilket eksempelvis kunne være en terrasse eller en indkørsel. Bundsikringssandet har her en helt central og vital funktion, eftersom det skal sørge for at lede regnvand væk fra belægningen. I Danmark får vi til tider kraftige regnmængder, hvilket man både ser i efteråret, hvor der kan regne flere dage i træk, ligesom man kan opleve kraftige, øjeblikkelige mængder regn i forbindelse med skybrud. En fejlagtig konstruktion af ens indkørsel kunne i sådanne tilfælde godt blive undermineret af de store vandmængder, hvilket i de værste tilfælde kan betyde, at ens indkørsel kollapser. Derfor er det vigtigt, at man har et godt lag af bundsikringssand, der leder regnvandet væk.

Laget af bundsikringssand virker endda også den anden vej, således fugt fra jorden under belægningen ikke trænger op igennem konstruktionen, hvilket vil betyde en ustabil belægning.
Der kan være en fordel i at benytte vasket sand til ens bundsikringssand. Vasket sand har den fordel, at det er vasket fri for ler og øvrige jordtyper, hvilket gør sandet 100% rent.
Bundsikringssand bruges også i større projekter, som eksempelvis etableringen af en ny vej. Her er der helt særlige krav til det anvendte sand, således man opnår den højest mulige kvalitet.

Bundsikringssand kan købes ved en lang række forhandlere i Danmark, ligesom mange borgere i Danmark, der bor tæt på en grusgrav, kan købe direkte derfra.

Bundsikringssand kaldes også for bundsikringsgrus og du kan købe dette sand til opbygning af bundsikringslaget under en belægning af betonfliser eller belægningssten hos FC Beton i Aalborg.