Fugesand

Står du med tanker om et byggeprojekt? Det kunne være en nye fliseterrasse, en ny indkørsel eller et helt tredje projekt, hvor du tænker, at der skal fuges. Så er fugesand en uundværlig del af dit projekt, og det er der en lang række årsager til.

Fugesand, også kendt som hvid sand, har mange forskellige egenskaber, som er til stor gavn ved projekter, hvor der skal fuges, deraf navnet fugesand. Fugesand består af tørret kvartssand, og sandkornene er mellem 0.002 mm og 0.2 mm tykke. Derfor er fugesand rigtig praktisk, når man skal fuge tæt imellem nogle smalle sprækker, som eksempelvis mellem fliserne på en fliseterrasse. Her skal man gerne sikre, at fugerne er helt tættet, så ikke fliserne kan rykke sig ud af deres position, og samtidig hjælper fugesand også imod nogle andre faktorer.

Fugesand hjælper med at holde ukrudt nede, og det er ikke blot fordi, at man lægger et materiale henover jorden og ukrudtet. Det skyldes dels, at fugesand er dårligt til at suge vand, og derfor bliver der meget tørt i jorden under fugesandet, og derfor kan ukrudtet ikke vokse, og har også svært ved bare at overleve.

Samtidig gør det lille overfladeareal, at sandkornene vil ligge så tæt sammen, at ukrudtet har svært ved at vokse op imellem kornene. Derfor kan fugesand kun anbefales som middel, når man skal fuge en sprække til.

Skal du bruge fugesand til en ny flisebelægning kan dette bestilles på fc-beton.dk

Er der kommet alger på dine fliser eller belægningssten kan fugesand bruges som algefjerner. De skarpe kanter på sandet kan skrabe algerne af fliserne, hvis det fejes frem og tilbage over belægningen.

Det er et hårdt manuelt arbejde af bruge fugesand som fliserens. Fugesandet skal fejes frem og tilbage mange gange før algerne forsvinder, men det virker hvis du bare har kræfter og tålmodighed nok.